ibrahim çallı: nazimî yaver yenal portresi

GÜLAY YAŞAYANLAR Nazimî Yaver Yenal’in portresi, birbirine ardışık kesif bir kümelenme içinde beliren ve bilinçdışına sızan izlenimlerin yoğunluğunu hissettirmektedir. Dahası,

Devam

otoportre: şeyleşmiş bir narsisizme kapı aralamak

GÜLAY YAŞAYANLAR Otoportre; başa çıkılması gereken yoğunlaştırılmış duyguların makul görünen akışının, içsel sorgulamalarla provoke edildiği bir temsil düzenidir. Yüzeye çıkarılan

Devam