şeref akdik: iyimser bir modern *

GÜLAY YAŞAYANLAR Şeref Akdik’in izlenimci bir duyarlıkla biçimlenen, duygusal bir atmosferin ağır bastığı resimleri, hiç kuşkusuz ki, sanata olan koşulsuz

Devam