izmir resim ve heykel müzesi için bir seyir rotası – 1

GÜLAY YAŞAYANLAR Mekânın Duygusu: Zaman, Temsil ve Düzen adıyla sunulan sürekli müze sergisi, birinci katta İzlenimci Coşku adı verilen galeride

Devam

izmir resim ve heykel müzesi için bir seyir rotası – 2

GÜLAY YAŞAYANLAR Mübin Orhon’un müze çalışmaları sürecinde koleksiyona kazandırılan ve bir iç-dünya tasavvurunun idealizmini temsil eden, kendine özgü sahiciliğin, renkli

Devam

izmir resim ve heykel müzesi için bir seyir rotası – 3

GÜLAY YAŞAYANLAR Burada; İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nin mekânsal dönüşümü ve değişen müze kurgusunun önerileri doğrultusunda; Mekânın Duygusu; Zaman, Temsil ve

Devam

şeref akdik: iyimser bir modern *

GÜLAY YAŞAYANLAR Şeref Akdik’in izlenimci bir duyarlıkla biçimlenen, duygusal bir atmosferin ağır bastığı resimleri, hiç kuşkusuz ki, sanata olan koşulsuz

Devam

izmir’de resim, mekân ve zaman

GÜLAY YAŞAYANLAR İzmir gibi merkez dışına konumlanmış ve kendi kültür evrenini oluşturmuş, dahası düşünce ve davranış modellerini geliştirmiş bir kentte,

Devam

izmir resim ve heykel müzesi: birikimi sergilemek

GÜLAY YAŞAYANLAR & MÜMTAZ SAĞLAM Çağdaş Türk Resim Sanatı, panoramik sunumlarda genellikle iki bölümlü bir ayrım üzerinde ele alınır: 1950

Devam

mekânın duygusu: zaman, temsil ve düzen

İZMİR RESİM ve HEYKEL MÜZESİ KURUMSAL KATALOĞU Sağlam’ın eleştirel yaklaşımı ayrıca; bir dönemi, bir anlayışı ya da bir sanatçı yaklaşımını

Devam

izmir resim ve heykel müzesi: mekânı tasarlamak

GÜLAY YAŞAYANLAR & MÜMTAZ SAĞLAM Altı ayrı galeride oluşturulan sunum alanları, mevcut metal sütunları yatay ve dikey eksende çevreleyen duvar

Devam

izmir resim ve heykel müzesi / bir mekân yaratma psikolojisi

GÜLAY YAŞAYANLAR İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde öne çıkan çok parçalı bir mantığa dayalı bu yerleştirme; işlerin üretim ruhunu, zamanını

Devam

izmir resim heykel müzesi: yeni bir müze ve yeni bir başlangıç

MÜMTAZ SAĞLAM Bilindiği üzere kamuya ait atıl durumda olan endüstri yapılarının, yeniden işlevlendirilmesi, mevcut mekânın sınırlarına göre şekillenen bir tasarımı

Devam