izmir resim ve heykel müzesi: birikimi sergilemek

GÜLAY YAŞAYANLAR & MÜMTAZ SAĞLAM Çağdaş Türk Resim Sanatı, panoramik sunumlarda genellikle iki bölümlü bir ayrım üzerinde ele alınır: 1950

Devam

izmir resim ve heykel müzesi: mekânı tasarlamak

GÜLAY YAŞAYANLAR & MÜMTAZ SAĞLAM Altı ayrı galeride oluşturulan sunum alanları, mevcut metal sütunları yatay ve dikey eksende çevreleyen duvar

Devam

izmir resim heykel müzesi: yeni bir müze ve yeni bir başlangıç

MÜMTAZ SAĞLAM Bilindiği üzere kamuya ait atıl durumda olan endüstri yapılarının, yeniden işlevlendirilmesi, mevcut mekânın sınırlarına göre şekillenen bir tasarımı

Devam