HAKKIMIZDA

saglam art space

Prof. Gülay Yaşayanlar ve Prof. Mümtaz Sağlam tarafından 2021 yılında kurulan Saglam Art Space, İzmir ve Londra merkezli bir kurumsal bir yapıdır. Güzel sanatlar alanında yenilikçi proje ve programlar geliştirmeyi hedefler. Saglam Art Space; bir platform olarak nitelikli sanat üretimini tüm bileşenleriyle birlikte değerlendiren ve sunan sürdürülebilir çözümlere odaklanır. Özellikle sergi yapımı, koleksiyon ve sanat danışmanlığı, küratörlük, sanat yayıncılığı ve içerik üretimi gibi çalışma alanlarında; kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verme, işbirliği ve çözüm ortaklığı ya da iletişim olanağı yaratma amacındadır.

saglamart.com

saglamart.com; plastik sanatlar alanında değer gören bir bellek oluşturma düşüncesiyle Gülay Yaşayanlar ve Mümtaz Sağlam tarafından başlatılan bir e-yayın projesidir. 2000’li yıllardan bu yana kaleme alınmış çok sayıda deneme, eleştiri ve yorumdan oluşan bir birikimin, ortaklaşa kullanılabilecek bir yapı ve düzen fikriyle yeniden ele alınmasıyla hayata geçirilmiştir. Böylece, açık bir arşive dönüşen ve gelişebilir bir yayın kurgusu ile güncel gelişmelere uzanan bir bakış derinliği ve olanağı yaratılmıştır.
saglamart.com; bir başka deyişle, akademik birikimden gücünü alan, bağımsız ve dinamik bir yayın anlayışı ile kültür-sanat ortamındaki olay ve olgulara, sanatçı tavırları ve yapıt üretme pratiklerine, yayınlara, güncel ve dönemsel gelişmelere ilişkin tutulmuş kayıtlardan oluşan bir yayın etkinliğidir.
Magazin formatında sunulan bu web sayfasının benimsediği öncelikli amaç ise, yayınlanan özgün deneme, yorum ve analizlerden oluşan içeriğiyle, sanatseverlerin ve araştırmacıların taleplerine yanıt veren güvenilir ve kullanışlı bir başvuru kaynağı haline gelmektir.

yazarlar

Gülay Yaşayanlar

Prof. Gülay Yaşayanlar; sanatçı, sanat eğitimcisi, küratör ve sanat yazarı olarak çalışmalarını İzmir ve Londra'da sürdürmektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılan sanatçı, ayrıca altı kişisel sergi düzenlemiştir. 1999-2020 yılları arasında Dokuz  Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış, Resim Bölümü Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Sanatçı yaklaşımları ve yapıtları üzerine odaklanarak "deneme" formatında eleştirel çözümlemeler kaleme alan Gülay Yaşayanlar, bu çalışmalarını sergi kataloglarının yanı sıra Arredamento Mimarlık, Sanat Dünyamız, Türkiye’de Sanat, Gençsanat, RH+ Sanat, Varlık, Virgül, Adam Sanat ve Agora gibi önemli kültür-sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlamıştır. 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Sağlam Art Space adlı sanat yapım, üretim ve yayın merkezinin kurucusudur.

Mümtaz Sağlam

Sanat yazarı, küratör, sanat danışmanı ve öğretim üyesi olarak ulusal ve uluslarası düzeyde çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Prof. Mümtaz Sağlam; Türkiye’de resmin dönemsel gelişimine yönelik ve belirginleşen üslûp tavırları üzerine odaklanan kitaplar yazmakta, sergiler düzenlemektedir. Türkiye’de güzel sanatlar alanında gündemde olan konular, kuramsal tartışmalar ve öne çıkan sanatçı tavırları ile ilgili makale, kitap ve kataloglar yayınlamıştır. Kurum ve kuruluşlardan gelen danışmanlık, küratörlük ve yazarlık taleplerini karşılayarak, sergi ve yayın etkinliklerini de aynı özen ve kalite ile gerçekleştirdi. Ayrıca İzmir'de gelişen resim sanatının tarihi ve İzmirli sanatçılar üzerinde çalışarak, kent belleği ve tarihi için önem arz eden çok sayıda araştırma, sergi ve yayın projesinin içinde oldu. 2021 yılında Gülay Yaşayanlar ile birlikte Saglam Art Space adlı danışmanlık, sanat yapım, yayın ve danışmanlık şirketini kurdu.

katkıda bulunanlar

Can Sağlam

Gizem Akkoyunoğlu

Mert Yavaşça