gilbert & george: saplantılı ve anti-elitist bir bakış

GÜLAY YAŞAYANLAR Gilbert & George’un son çalışmalarını kuşatan ve yeni-modern zamanları imleyen korku, kaygı, huzursuzluk ve gerginliğin neden olduğu yabancılaştırıcı

Devam