william kentridge son yapıtlarıyla royal academy’de

GÜLAY YAŞAYANLAR & MÜMTAZ SAĞLAM

William Kentridge’in; aynı yüzeyde silinerek yenilenen çizimleri, her birinin ayrı ayrı ve üst üste kaydedilerek gösterilmesiyle animasyona evrilmektedir. Bu teknik deneyimin ürünlerinden oluşan çok sayıdaki yapıma, yeni fikirlerin keşfedildiği, zihinsel bakımdan son derece kışkırtıcı görünen post-endüstriyel bir tahayyülün ürünleri olarak bakmak gerekir. Çizimlerin şekli ve boyutu geliştikçe, yeni içerik alanlarının, öykülerin bu dil ve bakış ekseninde ele alındığı; yapı-bozumcu bir iradeyle biçimlenen ardışık olasılıklar eşliğinde yeni bir sanatsal bir bağlam içine çekilerek çeşitlendirildiği görülür.William Kentridge, Fotoğraf: Norbert Miguletz [https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/william-kentridge]

Royal Academy of Arts,  Güney Afrikalı sanatçı  William Kentridge’in kapsamlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Akademi için özel olarak hazırlanan bu iddialı sergide, Kentridge’in sanat kariyerinin geniş bir dökümü sunuluyor. Kendine özgü çizimleri, animasyon filmleri, performansları ve büyük ölçekli projeleriyle tanınan, yarı otobiyografik bir niteliğe sahip olan Kentridge’in çalışmaları;  modern dünyanın eşitsizliklerini, barbarlığını ve saçmalıklarını sert bir biçimde eleştirir.  Ayrıca; sosyal, politik ve ekonomik adaletsizliklerle birleşen ırk ayrımı sorunlarına değinerek,  bir toplumun zihninde iz bırakan derin yaraları  hatırlatır. Bu bağlamda bellek, Kentridge’in çalışmalarının en duyarlı bileşenidir. 

“William Kentridge”
24 Eylül – 11 Aralık 2022, Royal Academy of Arts, Main Galleries, Burlington House, Piccadilly, London, W1J 0BD


saglamart.com‘da yayınlanmış Kentridge ile ilgili yazılar
William Kentridge, (1955, Johannesburg, Güney Afrika) Animasyona dönüştürülen desenlere dayalı sanat pratiğiyle tanınır. 1989 yılından itibaren bu şekilde oluşturduğu onbir kısa filmden oluşan Drawings for Projection, ünlü ve destansı bir anlatıya dönüşmüştür. Bu filmlerde, Kentridge’in kendi hayatında ve Güney Afrika’nın apartheid’den demokrasiye geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar, maden patronu Soho Eckstein’ı merkezine alan yarı belgesel bir dille anlatılır. Kentridge, elli yılı bulan üretim sürecinde, ayrıca heykeller ve el dokuması duvar halıları da üretmektedir. Tiyatroya ve operaya olan tutkusuyla da bilinen sanatçı, “Weigh All Tears” adını verdiği son sergisini 24 Eylül – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Londra’da Royal Academy of Arts ana galerisinde düzenlemiştir. (Ayrıca bkz. https://www.mariangoodman.com/artists/49-william-kentridge/)