yazarlar

yazarlar

Gülay Yaşayanlar

Prof. Gülay Yaşayanlar; sanatçı, sanat eğitimcisi, küratör ve sanat yazarı olarak çalışmalarını İzmir ve Londra'da sürdürmektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılan sanatçı, ayrıca altı kişisel sergi düzenlemiştir. 1999-2020 yılları arasında Dokuz  Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış, Resim Bölümü Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Sanatçı yaklaşımları ve yapıtları üzerine odaklanarak "deneme" formatında eleştirel çözümlemeler kaleme alan Gülay Yaşayanlar, bu çalışmalarını sergi kataloglarının yanı sıra Arredamento Mimarlık, Sanat Dünyamız, Türkiye’de Sanat, Gençsanat, RH+ Sanat, Varlık, Virgül, Adam Sanat ve Agora gibi önemli kültür-sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlamıştır. 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Sağlam Art Space adlı sanat yapım, üretim ve yayın merkezinin kurucusudur.

Mümtaz Sağlam

Sanat yazarı, küratör, sanat danışmanı ve öğretim üyesi olarak ulusal ve uluslarası düzeyde çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Prof. Mümtaz Sağlam; Türkiye’de resmin dönemsel gelişimine yönelik ve belirginleşen üslûp tavırları üzerine odaklanan kitaplar yazmakta, sergiler düzenlemektedir. Türkiye’de güzel sanatlar alanında gündemde olan konular, kuramsal tartışmalar ve öne çıkan sanatçı tavırları ile ilgili makale, kitap ve kataloglar yayınlamıştır. Kurum ve kuruluşlardan gelen danışmanlık, küratörlük ve yazarlık taleplerini karşılayarak, sergi ve yayın etkinliklerini de aynı özen ve kalite ile gerçekleştirdi. Ayrıca İzmir'de gelişen resim sanatının tarihi ve İzmirli sanatçılar üzerinde çalışarak, kent belleği ve tarihi için önem arz eden çok sayıda araştırma, sergi ve yayın projesinin içinde oldu. 2021 yılında Gülay Yaşayanlar ile birlikte Saglam Art Space adlı danışmanlık, sanat yapım, yayın ve danışmanlık şirketini kurdu.

katkıda bulunanlar

Can Sağlam

Gizem Akkoyunoğlu

Mert Yavaşça