sasikarn vongin: varoluşçu bir arzuyla sarmalanmış deneyim katmanları

GÜLAY YAŞAYANLAR

“Sasikarn Vongin, dijital ortamın ona sağladığı çok sayıda istiflenmiş kent görüntülerinden elde ettiği verileri dönüştürerek akılda kalıcı birer iz-imge ve renk alanı haline getirmektedir. Akışkan bir zeminde kaydırılarak üste üste getirilen bloklar ve binalardan geriye kalan renkler; sessizlik içinde tezahür eden yığınlar olarak travmatik bir bilincin yansıma alanına dönüşür. Sanatçının farklı bir algoritmayla, itirazını biçimleyen, varoluşçu bir arzuyla sarmalanmış deneyim katmanlarını aralaması oldukça ilginçtir. Burada gerçekleştirilen şey, söz konusu estetik algıyı dijital örüntü pratiğine dönüştüren bir biçimlendirmeyi devreye sokmaktır.
Hiper-gerçekçi arayışların sorgulandığı günümüz teknoloji çağında, dijital düzlemde üretilen ve sanata evrilen şeyler, aslında yadsıma ihtiyacının anlık düzenlemelere yansıdığı tepkisel sonuçlardır. Bunların tümü, siber boşlukta insanı ufalayan güce karşı oluşan itiraz arayışlarını simgeler. Ve ayrıca, gelip geçici olan kültürel inşa sürecinde, bireyin maruz kaldığı ruhsal dönüşümleri kayda geçirme kararlılığını ifade eder. Öteki’nin yeni yol haritası ya da psiko-durum stratejilerini yapılandırma çabalarına da dönüşen bu (döneme özgü) dinamikler, yeni alt-kültür alanlarını şekillendirmektedir. Yeni medya sanatçılarının kendi özgün dünyasını ortaya koyan bu tür sanat pratiklerini, tam da buna benzer bir bakışla değerlendirmek gerekir.

Ancak, bu gelişmeci ve yaratıcı tepkilerin, son derece hızlı bilgi ve imge akışı sürecinde bazen dağıldığı, bazen de küçük gediklerde mahsur kaldığı hissedilir. Travmatik boyut dediğimiz şey de zaten bu tanık olunan şeylerin bir eylemlilik hali olarak hafızada canlanması ve yapıta akmasıdır. Yeni medya sanatçısı Sasikarn Vongin de, dijital ortamın ona sağladığı çok sayıda istiflenmiş kent görüntülerinden elde ettiği verileri dönüştürerek akılda kalıcı birer iz-imge ve renk alanı haline getirmektedir. Akışkan bir zeminde kaydırılarak üste üste getirilen bloklar ve binalardan geriye kalan renkler; sessizlik içinde tezahür eden yığınlar olarak travmatik bir bilincin yansıma alanına dönüşür. Sanatçının farklı bir algoritmayla, itirazını biçimleyen, varoluşçu bir arzuyla sarmalanmış deneyim katmanlarını aralaması oldukça ilginçtir. Burada gerçekleştirilen şey, söz konusu estetik algıyı dijital örüntü pratiğine dönüştüren bir biçimlendirmeyi devreye sokmaktır.

Yeni dünya düzenine yönelik eleştirel vurguları önemseyen ve insana özgü kırılganlıkların peşine düşen bu tahayyül arayışı, aslında umudun ve huzurun statükosunu oluşturma gayreti içindedir. Bir nevi dijital çağa özgü ütopik bir denge arayışıdır bu. Sasikarn Vongin, bu düzende tanıklık ettiği muğlak şeylerden hareketle, travmaların da dahil olduğu korku ve kaygı temelli bileşenlerin resmini yapmak istemektedir. Bilinçdışına doğrudan bulaşan bu işlerin ise, bir tür psikolojik sığınak olarak da tasarımlanması şaşırtıcı değildir.


İzmir, Londra 2020.

Sasikarn Vongin, Bangkok doğumlu, multidisipliner bir dijital sanatçı olarak çalışmalarını Londra’da sürdürmektedir.

ayrıca bakınız: https://saglamart.com/sasikarn-vongin-ritmik-olmayan-bir-akis-duzeni-gorselligi-2  

info@sasikarnvongin.com
07563757949